Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Ing. Daniel Horák

Ing. Daniel Horák: Chceme se v rámci Evropy bavit o problémech, které nás trápí a jak k nim jednotlivé země přistupují

Rozhovor s Ing. Danielem Horákem, předsedou představenstva Evropské federace lékárenských sítí, o 1. Mezinárodní konferenci o budoucnosti poskytování farmaceutické péče, která se konala v Praze.

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ
V této rubrice naleznete příspěvky týkající se problematiky e-lékárenství, e-Health, mobilních aplikací a využití moderních informačních technologií v sektoru lékárenství, medicíny a zdravotnictví obecně jak v ČR, tak zejména ze světa.
DOPORUČUJEME

V USA byla umožněna e-preskripce návykových látek

Vloženo: 29.07.2010, 17:55 | Čteno: 8495×

Od 1.6.2010 mohou v USA řádně pověření lékaři předepsat elektronicky i evidované (EL, návykové, pozn. redakce) látky v přílohách II-V amerického zákona o návykových látkách Controlled Substances Act. Portál APATYKÁŘ® připravil podrobné informace o této převratné novince v reálné e-preskripci.

Po desetiletích předepisují lékaři návykové látky elektronicky

Protidrogová agentura DEA zveřejnila předběžná konečná pravidla elektronické preskripce regulovaných látek už 31.3.2010. Nicméně protože se jedná o tzv. „hlavní pravidlo“, musel ještě proběhnout hodnotící proces v americkém Kongresu. Pravidla nabyla účinnosti od 1.6.2010

Pravidla revidují nařízení DEA tak, aby řádně pověření lékaři měli možnost předepisovat EL v elektronické podobě. Předpisy rovněž umožní lékárnám tyto elektronické recepty přijímat, realizovat a archivovat. Podle americké legislativy však stále platí, že tyto předpisy doplňují, nikoli nahrazují stávající pravidla.

Americký e-recept

Za e-recept je v USA považován elektronický dokument („all electrons, all the time“ prescription), který je elektronicky přenášen od řádně pověřeného poskytovatele prostřednictvím řádně pověřeného počítačového systému a zprostředkovatele, a který elektronicky dorazí do lékárny vybavené řádně pověřeným počítačovým systémem. Toto je z hlediska případných právních sporů, kterých není v USA v této oblasti zrovna málo, poměrně důležité, protože je nastavena odpovědnost za správnost dat e-receptu poskytovateli pověřeného programu, nikoli lékárně.

E-recept v americké praxi

Lékař může e-recept předepsat rovnou při konzultaci s pacientem pomocí mobilních zařízeních (velmi často z iPhone, který využívá řada nemocnic v USA). Zkontroluje klinická data, lékovou historii, interakce, vhodnost a e-recept s předběžnou autorizací (PA) odešle do systému lékárny. Lékárník e-recept s PA zkontroluje a následně vydá pacientovi jeho léčivé přípravky. Po výdeji je lékaři odeslána notifikace o výdeji.

V případě, že pacient požaduje následný výdej, odešle lékárník obnovený požadavek lékaři. Ten požadavek ověří a případně provede obnovenou preskripci, schválí další výdej.

Detailní evidence preskripce

Nová pravidla jasně definují, že recepty vytisknuté a podepsané ošetřujícím lékařem nejsou e-recepty – rovněž tak i faxové předpisy. Pravidlo nevyžaduje, aby lékař předepisoval EL elektronicky. Lékaři je mohou i nadále předepisovat tak, jak byli celá léta zvyklí v papírové podobě.

Pokud se však lékař pokusí předepsat EL elektronicky a vyskytne se nějaký technický problém, nemůže jej jen tak vytisknout nebo odfaxovat. Místo toho musí software předepisujícího lékaře podat jasný důkaz na tištěný nebo faxový recept, kde uvede, že elektronický přenos selhal. Musí také uvést název lékárny, do které se pokusil e-recept odeslat, jakož i datum neúspěšného odeslání.

Tato pravidla také umožňují předepisujícím vytisknout „kopie“ úspěšně odeslaných e-receptů a požadují, aby tato kopie byla označena ”Pouze kopie – neplatí pro výdej”. Předepisujícímu tento výtisk slouží zároveň jako upomínka pro pacienta, že jeho lékař chce, aby si pacient vyzvedl plný předpis. Kromě toho toho indikuje, kde si pacient svůj e-recept vyzvedl.

Přísná kontrola v lékárnách minimalizuje zneužití

Ve všech třech případech, kdy tento papírový dokument indikuje jeho spojení s e-receptem (tzv. papírový ”e-Rx”) a je předán personálu lékárny k vyplnění – v případě vytištěného neúspěšného e-receptu či odfaxovaného neúspěšného e-receptu nebo ”kopie” e-Rx – musí lékárník zkontrolovat, že recept ještě nebyl vyzvednut a e-recept nebo papírový e-Rx musí označit jako neplatný.

V případě, že lékárník obdrží papírový nebo ústní recept, který byl původně přenesen do lékárny elektronicky, musí zkontrolovat lékárenské záznamy, aby zajistil, že elektronická verze už nebyla přijata a předpis vydán. Pokud již oba předpisy byly přijaty, musí lékárník jeden označit za neplatný.

V případě, že lékárník přebírá papírový nebo ústní recept, který naznačuje, že byl původní elektronicky odeslán do jiné lékárny, musí zkontrolovat ve spolupráci s ostatními lékárnami, zda byl recept již přijat a vydán. Pokud lékárna, která obdržela původní e-recept a léčiva dosud nevydala, musí lékárna označit elektronickou verzi jako neplatnou či zrušenou. Pokud lékárna, která obdržela původní e-recept již léčiva vydala, nesmí lékárna, která má papírovou verzi léčiva vydat a musí ji označit za neplatnou.

Reálná elektronická komunikace

Nová pravidla pro e-preskripci EL nemění žádný z ostatních právních předpisů týkajících se nakládání s recepty na EL.

E-preskripce EL může obsahovat stejný počet výběrů jako běžný papírový předpis – žádný pro EL ze skupiny CII (např. morfin, oxycodon, kokain) a 5 výběrů v průběhu šesti měsíců pro skupiny CIII-CIV (např. buprenorfin, benzodiazepiny, barbituráty). Mohou být částečně vybrány ve stejném rozsahu jako u písemných receptů.

Navíc mohou být předány – včetně automatického elektronického převodu mezi lékárnami používající on-line, tj. v reálném čase sdílené databáze – ve stejném rozsahu jako písemný předpis. Jednoduše řečeno, nová pravidla umožňují reálnou online kontrolu a sdílení e-preskripce.

Zdroje informací:
APATYKÁŘ®
DEA
apaPODCAST

Podcastový tip

PharmDr. Ján Valjan

Konec bonusů za recepty n...

PharmDr. Ján Valjan

Mgr. Veronika Hrabcová

Norské lékárenství 1. – t...

Mgr. Veronika Hrabcová

PharmDr. Zdeněk Blahuta

Dozorové aktivity SÚKL cí...

PharmDr. Zdeněk Blahuta

Jana Vedrová

Spiritus - brněnský stude...

Jana Vedrová

Ing. Mgr. Pavel Vajskebr

Záměry společnosti Česká ...

Ing. Mgr. Pavel Vajskebr

Ing. Mgr. Pavel Vajskebr

Je korupce realitou v čes...

Ing. Mgr. Pavel Vajskebr

David Čechlovský

Student Exchange Programm...

David Čechlovský

Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D.

Léková politika z pohledu...

Ing. Jaromír Gajdáček, Ph...

XXI. Sjezd delegátů ČLnK

Lékárníci si zvolili nové...

XXI. Sjezd delegátů ČLnK...

Dr. Emil Zörner

Omezení návštěv farmarepr...

Dr. Emil ZörnerISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.