Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Ing. Daniel Horák

Ing. Daniel Horák: Chceme se v rámci Evropy bavit o problémech, které nás trápí a jak k nim jednotlivé země přistupují

Rozhovor s Ing. Danielem Horákem, předsedou představenstva Evropské federace lékárenských sítí, o 1. Mezinárodní konferenci o budoucnosti poskytování farmaceutické péče, která se konala v Praze.

…lékárenství začíná tady!

apaELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ
V této rubrice naleznete příspěvky týkající se problematiky e-lékárenství, e-Health, mobilních aplikací a využití moderních informačních technologií v sektoru lékárenství, medicíny a zdravotnictví obecně jak v ČR, tak zejména ze světa.
EXKLUZIVNĚ

Norsko od ledna spustí zásilkový obchod s receptovými léčivy

Vloženo: 21.12.2015, 05:54 | Čteno: 18371×
FOTO: APATYKÁŘ®

Jak exkluzivně zjistil portál APATYKÁŘ®, norské Ministerstvo zdravotnictví vydalo na základě zákona o léku 17. prosince 2015 nařízení, kterým se mění lékárenské předpisy o dodávkách a výdeji léčiv v lékárnách a o prodeji některých volně prodejných léčiv mimo lékárny. Díky němu bude od 1. ledna 2016 umožněn v Norsku také zásilkový obchod s receptovými léčivy.

Definice, požadavky

Nově definuje zásilku léčiv jako jakoukoli distribuci léčiv mimo provozní prostory lékárny (online lékárna je vázána na kamennou lékárnu). Lékárník přitom musí zajistit všechny požadavky zákona o léčivech, jako v případě výdeje/prodeje v lékárně.

Internetový prodej definuje zcela nový paragraf a rozumí se jím jakýkoli prodej léčiv, kdy dohoda o koupi je realizována elektronicky a zákazník ji uzavřel, aniž by byl fyzicky v lékárně.

Lékárny, které prodávají léčivé přípravky online musejí na svých stránkách uvádět jednotné evropské logo pro zásilkový výdej včetně prolinku na stránku s informacemi Norské lékové agentury o online prodeji léčiv, musejí se u agentury zaregistrovat, uvádět na stránkách adresu a kontakty na místo, odkud jsou léčivé přípravky vydávány a rovněž informaci, kdy spustily online prodej.

Nařízení uvádí, že přes internet je možné prodávat všechny v Norsku registrované léčivé přípravky. Lékárník touto formou nemusí prodávat přípravky se speciálními požadavky na přepravu, skladování nebo vyžadují speciální úkony v případě vydání.

Lékárna musí na stránkách uvést informace o dodacích lhůtách a cenách a musí také uvést možnosti, jak se zkontaktovat s lékárníkem (telefon, skype, jiná forma). Léčivé přípravky nesmějí být prodávány osobám mladším 18 let.

Přísná identifikace pacientů

Před výdejem musejí být ověřeny údaje o zákazníkovi – nařízení předpokládá přísné požadavky na identifikaci zákazníka předtím, než online lékárna získá přístup k jeho e-receptu. To je v souladu s požadavkem lékárníků, že zákazník se musí identifikovat i v lékárně.

Správce údajů pro takové ověření může stanovit speciální podmínky. Předpokládá se, že Zdravotní ředitelství v roce 2016 vyvine řešení pro zabezpečení celého procesu v duchu předloženého legislativního návrhu. Tj. takové, aby vytvořilo rovnováhu mezi požadavky na ochranu soukromí a současně bylo z pohledu pacienta jednoduché a dostupné.

Každopádně při prodeji nesmějí být žádné důvěrné informace sdíleny se třetími stranami, a to ani prostřednictvím cookies, kromě případů, kdy k tomu dojde v rámci smlouvy o zpracování údajů v souladu s pravidly o důvěrnosti.

Speciální dopravu hradí stát

Co se týče nákladů na poštovné a dopravu, je v nařízení přímo určeno, že nesmějí být nepřiměřeně vysoké. U pacientů se zvláštní potřebou nákladné a časté dopravy tuto hradí na základě zvláštního opatření vláda (Ministerstvo zdravotnictví vydá podrobné informace jak).

Každá zásilka musí být detailně zdokumentována, aby byla dohledatelná a ověřitelná, že přípravky dostal pacient a zákazník, pro které byla určena.

Iniciativa ministerstva

Tématu se podrobně věnuje portál APATYKÁŘ® dlouhodobě. Jak informoval loni v únoru, norský parlament tehdy vyzval vládu, aby usnadnila zřizování online lékáren v zemi.

Požadavek na zřízení online lékáren vznesl náměstek ministra zdravotnictví (bývalý lékárník řetězce Apotek 1) loni v únoru. Vznikl jako reakce na navrhované změny v zákoně o léčivech zdravotním výborem norského parlamentu, které omezují nelegální dovoz léčiv do Norska.

Ministr zdravotnictví jej podpořil s tím, že by pro e-lékárny měly být nastaveny stejné podmínky provozu, jako pro kamenné lékárny. Samotný návrh změn legalizující online prodej léčiv pak představila norská vláda letos v září.

Protože se na tom dohodly všechny parlamentní strany, norská vláda spustila loni v dubnu konzultace k příslušným změnám. Současně norská léková agentura Legemiddelverk vypracovala studii proveditelnosti k umožnění online prodeje léčiv, zejména s ohledem na podmínky bezpečné přepravy (zajištění chladového řetězce apod.), skladování a zajištění poradenství.

Pro lékárníci i průmysl

Farmaceutický průmysl iniciativu parlamentu přivítal, protože obdobný trend je znatelný, podle jeho zástupců, v celé Evropě a Norsko by nemělo stát v pozadí.

Návrhy loni podpořila (a stále podporuje) i Norská asociace lékáren, která nemožnost zřízení e-lékáren kritizuje již řadu let jako nežádoucí pozůstatek původního zákona o léčivech.

Spotřebitelé jsou, podle lékárníků, nuceni nakupovat léčiva z mnohdy nedůvěryhodných zahraničních zdrojů, čemuž by zřízení norských e-lékáren z velké časti zamezilo. Snížilo by se tak i riziko padělaných léčiv.

Navíc vnímá současná omezení jako protisoutěžní prvek, kdy norské lékárny nemohou s ostatními soutěžit o internetové klienty. Řada evropských zemí přitom internetový prodej receptových léčiv již řadu let umožňuje.

E-recept

Diskuzím o spouštění e-lékáren pomohl výrazně také fakt, že od 5. února 2013 je v celém Norsku zaveden elektronický recept a všech bezmála 740 norských lékáren je tak může přijímat.

Většina receptů v zemi je v současné době v elektronické formě (v prosinci 2014 to bylo 73 %) a většina ordinací a nemocnic je do systému zapojena. Do konce letošního roku mají být připojeny všechny Regionální zdravotnické úřady a také hlavní fakultní nemocnice. S kompletním připojením všech lékařů a nemocnic se počítá v příštím roce.

Celý systém byl v Norsku do praxe zaváděn velmi obezřetně tak, aby byl pozitivně přijat všemi hráči. Po dvouletém vývoji, následném odzkoušení a prověření kompatibility a plné funkčnosti s lékárenským SW byl v roce 2010 nasazen do zkušebního projektu. V rámci něj se vyzkoušela funkcionalita a dolaďovaly detaily.

V návaznosti na e-recept spustila léková agentura v rámci Národního akčního plánu elektronického zdravotnictví 2014-2016 na podzim roku 2013 také elektronický lékový záznam a nový elektronický systém hlášení nežádoucích účinků.

S napojením drtivé většiny lékařů a nemocnic do systému elektronické preskripce tak fungování e-lékáren bránily už jen zmiňované legislativní úpravy.

Nařízení vstupuje v platnost 1. ledna 2016, ustanovení o dopravě (poštovné a specifické případy, kdy dopravu hradí stát) pak o rok později. Do té doby by mělo ministerstvo stanovit přesná pravidla.

Norské lékárny se tak připojí k řadě dalších evropských zemí, kde už zásilkový obchod s receptovými léčivy standardně funguje.

Zdroje informací:
APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

apaPODCAST

Podcastový tip

Živá reportáž z akce

4. Noc muzeí v Českém far...

Živá reportáž z akce

PharmDr. Ondrej Sukeľ

25 let Slovenské lékárnic...

PharmDr. Ondrej Sukeľ

PharmDr. Marie Loučková, Bc. Alena Šindelářová

Farmaceutický asistent – ...

PharmDr. Marie Loučková, ...

Mgr. Danka Vystrčilová

Slovenka roku 2009

Mgr. Danka Vystrčilová

RNDr. Marek Petráš

Očkování proti klíšťové e...

RNDr. Marek Petráš

Ing. Jarmila Pirnerová

Tématický týden - 40. výr...

Ing. Jarmila Pirnerová

Kateřina Dittrichová

Student Exchange Programm...

Kateřina Dittrichová

Podcast – speciál

Jaký vývoj očekávají ve f...

Podcast – speciál

Helena Vanžurová

Studenti se představují.....

Helena Vanžurová

Živá reportáž z akce

Mistrovství v lékárenské ...

Živá reportáž z akceISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.