Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Ing. Daniel Horák

Ing. Daniel Horák: Chceme se v rámci Evropy bavit o problémech, které nás trápí a jak k nim jednotlivé země přistupují

Rozhovor s Ing. Danielem Horákem, předsedou představenstva Evropské federace lékárenských sítí, o 1. Mezinárodní konferenci o budoucnosti poskytování farmaceutické péče, která se konala v Praze.

…lékárenství začíná tady!

apaELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ
V této rubrice naleznete příspěvky týkající se problematiky e-lékárenství, e-Health, mobilních aplikací a využití moderních informačních technologií v sektoru lékárenství, medicíny a zdravotnictví obecně jak v ČR, tak zejména ze světa.
EXKLUZIVNĚ

V Norsku začaly fungovat plnohodnotné e-lékárny, mohou přijímat i e-recepty

Vloženo: 25.10.2016, 06:01 | Čteno: 16837×
FOTO: APATYKÁŘ®

Od 19. října 2016 začaly v Norsku fungovat plnohodnotné internetové lékárny. Ministr zdravotnictví Bent Høie slavnostně spustil nově vybudovanou infrastrukturu, včetně elektronických receptů, která online lékárenství umožňuje.

Plnohodnotné e-lékárny

Norští lékárníci prosazovali možnost e-lékáren již dlouhou dobu. Od roku 2009 se v Norsku začalo vážně mluvit o jejich spuštění, nicméně faktické realizaci napomohlo až zavedení elektronických receptů.

Online prodej léčiv byl fakticky legislativně povolen od 1. ledna 2016. Systém však dosud fungoval omezeně, protože nebylo k dispozici online řešení, kterým by získaly plný přístup k e-receptům. Dosud tak bylo možné získat omezeně pouze e-recepty pro pacienty mladší 16 let věku a realizovat online objednávku OTC přípravků a dalších produktů prodávaných v lékárnách.

Každá e-lékárna musí projít kontrolou kvality a zabezpečení ze strany norské lékové agentury Legemiddelverket. E-lékárny používají pro přístup k e-receptům stávající online řešení státní správy. Pro autorizaci pacientů je využíván standardní způsob pomocí elektronických identifikátorů BankID nebo MinID. Ty se v Norsku používají namísto občanského průkazu k elektronické identifikaci osob pro komunikaci s úřady, bankami a dalšími orgány státní správy, sociálního zabezpečení apod.

V současné době je u regulátora registrovaných 12 e-lékáren. Kromě všech tří hlavních řetězců Boots, Phoenix/Tamro a Celesio je mezi nimi mj. i přední hráč v norské e-commerce společnost Komplett.

Všichni internetoví hráči počítají s rychlým růstem mj. i proto, že domlouvají pick-up místa (podle Norské asociace lékáren jich mají jednotliví hráči domluveno už na 2 tis.), kde budou moci pacienti zanechat své recepty a zase si vyzvednout zásilku. Kromě lékáren jednotlivých řetězců se jedná o novinové stánky, kiosky, obchody s potravinami či poštu. Samozřejmě je možné si ji nechat zaslat také rovnou domů.

Iniciativa ministerstva

Tématu se podrobně věnuje portál APATYKÁŘ® dlouhodobě. Jak informoval v únoru 2014, norský parlament tehdy vyzval vládu, aby usnadnila zřizování online lékáren v zemi.

Požadavek na zřízení online lékáren vznesl náměstek ministra zdravotnictví (bývalý lékárník řetězce Apotek 1). Vznikl jako reakce na navrhované změny v zákoně o léčivech zdravotním výborem norského parlamentu, které omezují nelegální dovoz léčiv do Norska.

Ministr zdravotnictví jej podpořil s tím, že by pro e-lékárny měly být nastaveny stejné podmínky provozu, jako pro kamenné lékárny. Samotný návrh změn legalizující online prodej léčiv pak představila norská vláda letos v září.

Protože se na tom dohodly všechny parlamentní strany, norská vláda spustila loni v dubnu konzultace k příslušným změnám. Současně norská léková agentura Legemiddelverk vypracovala studii proveditelnosti k umožnění online prodeje léčiv, zejména s ohledem na podmínky bezpečné přepravy (zajištění chladového řetězce apod.), skladování a zajištění poradenství.

Pro lékárníci i průmysl

Farmaceutický průmysl iniciativu parlamentu přivítal, protože obdobný trend je znatelný, podle jeho zástupců, v celé Evropě a Norsko by nemělo stát v pozadí.

Návrhy loni podpořila (a stále podporuje) i Norská asociace lékáren, která nemožnost zřízení e-lékáren kritizovala již řadu let jako nežádoucí pozůstatek původního zákona o léčivech.

Spotřebitelé jsou, podle lékárníků, nuceni nakupovat léčiva z mnohdy nedůvěryhodných zahraničních zdrojů, čemuž by zřízení norských e-lékáren z velké časti zamezilo. Snížilo by se tak i riziko padělaných léčiv.

Navíc vnímá současná omezení jako protisoutěžní prvek, kdy norské lékárny nemohou s ostatními soutěžit o internetové klienty. Řada evropských zemí přitom internetový prodej receptových léčiv již řadu let umožňuje.

E-recept

Diskuzím o spouštění e-lékáren pomohl výrazně také fakt, že od 5. února 2013 je v celém Norsku zaveden elektronický recept a všechny norské lékárny je mohou přijímat.

Většina receptů v zemi je v současné době v elektronické formě a většina ordinací a nemocnic je do systému zapojena, včetně všech Regionálních zdravotnických úřadů a také hlavních fakultních nemocnic. S kompletním připojením všech lékařů a nemocnic se počítá nejdéle v příštím roce.

Celý systém byl v Norsku do praxe zaváděn velmi obezřetně tak, aby byl pozitivně přijat všemi hráči. Po dvouletém vývoji, následném odzkoušení a prověření kompatibility a plné funkčnosti s lékárenským SW byl v roce 2010 nasazen do zkušebního projektu. V rámci něj se vyzkoušela funkcionalita a dolaďovaly detaily.

V návaznosti na e-recept spustila léková agentura v rámci Národního akčního plánu elektronického zdravotnictví 2014-2016 na podzim roku 2013 také elektronický lékový záznam a nový elektronický systém hlášení nežádoucích účinků.

S napojením drtivé většiny lékařů a nemocnic do systému elektronické preskripce tak fungování e-lékáren bránily už jen zmiňované legislativní úpravy.

Ty byly provedeny nařízením z prosince 2015, které vstoupilo v platnost 1. ledna 2016. Ještě se očekává přijetí legislativních požadavků na dopravu.

Definice, požadavky

Nařízení definuje zásilku léčiv jako jakoukoli distribuci léčiv mimo provozní prostory lékárny (online lékárna je vázána na kamennou lékárnu). Lékárník přitom musí zajistit všechny požadavky zákona o léčivech, jako v případě výdeje/prodeje v lékárně.

Internetovým prodejem se pak rozumí jakýkoli prodej léčiv, kdy dohoda o koupi je realizována elektronicky a zákazník ji uzavřel, aniž by byl fyzicky v lékárně (tj. třeba i pick-up místa v jakékoli prodejně, na poště apod.).

Lékárny, které prodávají léčivé přípravky online musejí na svých stránkách uvádět jednotné evropské logo pro zásilkový výdej včetně prolinku na stránku s informacemi Norské lékové agentury o online prodeji léčiv, musejí se u agentury zaregistrovat, uvádět na stránkách adresu a kontakty na místo, odkud jsou léčivé přípravky vydávány a rovněž informaci, kdy spustily online prodej.

Nařízení uvádí, že přes internet je možné prodávat všechny v Norsku registrované léčivé přípravky. Lékárník touto formou nemusí prodávat přípravky se speciálními požadavky na přepravu, skladování nebo vyžadují speciální úkony v případě vydání.

Lékárna musí na stránkách uvést informace o dodacích lhůtách a cenách a musí také uvést možnosti, jak se zkontaktovat s lékárníkem (telefon, skype, jiná forma). Léčivé přípravky nesmějí být prodávány osobám mladším 18 let.

Přísná identifikace pacientů

Před výdejem musejí být ověřeny údaje o zákazníkovi – nařízení předpokládá přísné požadavky na identifikaci zákazníka předtím, než online lékárna získá přístup k jeho e-receptu. To je v souladu s požadavkem lékárníků, že zákazník se musí identifikovat i v lékárně.

Správce údajů pro takové ověření může stanovit speciální podmínky. Předpokládá se, že Zdravotní ředitelství v roce 2016 vyvine řešení pro zabezpečení celého procesu v duchu předloženého legislativního návrhu. Tj. takové, aby vytvořilo rovnováhu mezi požadavky na ochranu soukromí a současně bylo z pohledu pacienta jednoduché a dostupné.

Každopádně při prodeji nesmějí být žádné důvěrné informace sdíleny se třetími stranami, a to ani prostřednictvím cookies, kromě případů, kdy k tomu dojde v rámci smlouvy o zpracování údajů v souladu s pravidly o důvěrnosti.

Speciální dopravu hradí stát

Co se týče nákladů na poštovné a dopravu, je v nařízení přímo určeno, že nesmějí být nepřiměřeně vysoké. U pacientů se zvláštní potřebou nákladné a časté dopravy tuto hradí na základě zvláštního opatření vláda (Ministerstvo zdravotnictví vydá podrobné informace jak).

Každá zásilka musí být detailně zdokumentována, aby byla dohledatelná a ověřitelná, že přípravky dostal pacient a zákazník, pro které byla určena.

Norské lékárny se tak připojí k řadě dalších evropských zemí, kde už zásilkový obchod s receptovými léčivy standardně funguje. Jak uvedla Norská asociace lékáren, trend elektronizace není možné dlouhodobě přehlížet a bylo by naivní se mu v současné době jakkoli bránit.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 16 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

apaPODCAST

Podcastový tip

PharmDr. Stanislav Havlíček

20 let České lékárnické k...

PharmDr. Stanislav Havlíč...

Helena Vaňkátová

Student Exchange Programm...

Helena Vaňkátová

Prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

Ústav chemie a biochemie ...

Prof. RNDr. Vojtěch Adam,...

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Vánoční trhy a ukončení s...

Mgr. Ladislava Valášková,...

Mgr. Ľuboš Doršic

Projekt individuálního dá...

Mgr. Ľuboš Doršic

Doc. RNDr. Magdaléna Fulmeková, CSc.

Slovenka roku 2012, aneb ...

Doc. RNDr. Magdaléna Fulm...

Prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.

Tématický týden - 40. výr...

Prof. RNDr. Milan Pour, P...

XXI. Sjezd delegátů ČLnK

Lékárníci si zvolili nové...

XXI. Sjezd delegátů ČLnK...

Doc. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.

Tématický týden - 40. výr...

Doc. RNDr. Jiří Klimeš, C...

Mgr. Kornélie Chrapková

Klinická farmacie v praxi...

Mgr. Kornélie ChrapkováISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.