Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Johan Wallér

Johan Wallér: Ve Švédsku není hlavní změnou re-regulace trhu, ale to, že pacienti stále více nakupují online, na to lékárníci reagují

Exkluzivní rozhovor s Johanem Wallérem, výkonným ředitelem Švédské asociace lékáren. Exclusive interview with Johan Wallér, CEO of the Swedish Pharmacy Association.

…farmazpravodajství pro profesionály!

apaELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ
V této rubrice naleznete příspěvky týkající se problematiky e-lékárenství, e-Health, mobilních aplikací a využití moderních informačních technologií v sektoru lékárenství, medicíny a zdravotnictví obecně jak v ČR, tak zejména ze světa.

Ministerstvo u vyhlášky k e-receptu podlehlo mediálnímu tlaku a vypustilo záznam o listinném receptu

Vloženo: 25.09.2017, 05:55 | Čteno: 20661×
FOTO: APATYKÁŘ®

Ministerstvo zdravotnictví předložilo do připomínkového řízení vyhlášku o provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických předpisů. Definuje mj. situace, kdy bude možné vypsat listinný recept a vypouští rovněž mediálně propírané ustanovení o pořízení záznamu listinného receptu v lékárně. Lékárníci se tak připravili o možnost platby za zpracování, které již nyní zdarma pořizují pro zdravotní pojišťovny.

Listinný recept

Ministerstvo minulý týden představilo návrh vyhlášky na poslední schůzi sněmovního Výboru pro zdravotnictví PČR v tomto volebním období.

Výbor si její návrh vyžádal poté, co již několik týdnů odborná zdravotnická veřejnost kritizovala, že stále není jasné její znění, ačkoli má reflektovat požadavky vyplývající ze zákona o léčivech v souvislosti se zavedením povinné e-preskripce od ledna 2018.

Vyhláška především definuje situace, kdy bude vystavení lékařského předpisu v listinné podobě vždy přípustné.

Jedná se o případ vystavení lékařského předpisu v případě vymezených typů receptů a žádanek (návykové látky předepisované na tzv. recepty a žádanky s modrým pruhem), předepisování humánních léčivých přípravků na recept vystavovaný na žádost pacienta určený pro uplatnění v jiném členském státě, vystavení lékařského předpisu humánních léčivých přípravků v situacích, kdy není z důvodu nemožnosti použití technického prostředku možné vystavit lékařský předpis v elektronické podobě (výpadek elektrické energie, internetu, lékařského SW či služeb webového rozhraní centrálního úložiště) a také v případě, že lékař recept předepisuje svým rodinným příslušníkům, při poskytování veterinární péče, při návštěvě u pacienta, poskytování zdravotnické záchranné služby a první pomoci.

Pokud lékař vystaví listinný předpis, vždy na něj musí uvést důvod, proč nebyl vystaven elektronicky.

Identifikátor

Elektronický identifikační znak e-receptu bude, jak již dříve informoval SÚKL, generován centrálním úložištěm e-receptů v alfanumerické podobě (12 znaků) a je převoditelný do formy čárového kódu či tzv. QR kódů.

Dále definuje formu a podmínky komunikace lékařů a farmaceutů s centrálním úložištěm, včetně zaslaného identifikátoru. I v tomto směru pouze vyhláška definuje dříve prezentované informace SÚKL, tj. že předaný identifikátor e-receptu bude mít podobu dle volby pacienta.

Buďto jej pacient získá od lékaře prostřednictvím e-mailu rozesílaným centrálním úložištěm elektronických receptů, formou SMS rozesílané bezplatně centrálním úložištěm elektronických receptů, přes webovou nebo mobilní aplikaci bezplatně zpřístupněnou SÚKL, nebo listinnou průvodkou obsahující identifikátor generovaný centrálním úložištěm elektronických receptů prostřednictvím informačního systému předepisujícího lékaře.

Tyto možnosti představil již v červnu SÚKL při prezentaci plánu zavádění systému povinné e-preskripce.

Poradce na telefonu

Určité kontroverze vyvolala forma předání v případě, že není zajištěna komunikace vydávajícího farmaceuta s centrálním úložištěm elektronických receptů z důvodu výpadku služeb.

Jednak to bude pomocí webové nebo mobilní aplikace vytvořené a bezplatně zveřejněné SÚKL, druhou možností však má být telefonická služba SÚKL, kdy je možné po identifikaci vydávajícího farmaceuta prostřednictvím jeho přístupových údajů k centrálnímu úložišti elektronických receptů a po identifikaci elektronického receptu zajistit předání informace o obsahu elektronického receptu.

Byť se jedná o obdobu např. poskytování bankovních služeb (tzv. bankéř na telefonu), není tato forma u citlivých zdravotních údajů úplně nejvhodnější a SÚKL předpokládá její využití skutečně pouze v nouzových a zcela výjimečných případech.

Boj o paragraf 13

Velká medializace ze strany České lékárnické komory (ČLnK) byla věnována provedení tzv. záznamu o listinném receptu v centrálním úložišti. Tato povinnost byla stanovena původně v §13 návrhu vyhlášky.

I přesto, že by se z mediálních vystoupení mohlo zdát, že jde o něco zásadního, nejde o nic jiného, než o pouhé zaslání dat o lékařem vystaveném receptu do úložiště.

Navíc je otázkou, proč profesní organizace s kritikou přišla až takto pozdě, když informace byla známa minimálně od června, kdy ji zveřejnil portál APATYKÁŘ®. Nelze se tedy divit komentáři předsedy Výboru pro zdravotnictví prof. MUDr. Rostislava Vyzuly, CSc. (ANO), že se komory snaží elektronizaci jen „házet klacky pod nohy a veřejně celý systém zneuctít“.

Co tedy ona „nová“ povinnost fakticky znamená? Lékárny již dlouhou dobu pořizují stejné údaje z listinných receptů ve svém SW pro elektronické předání zdravotním pojišťovnám (ať již dříve na disketách, nyní přes elektronický portál). Změna spočívá pouze v tom, že se už beztak pořízená data měla poslat nově do úložiště.

Ostatně velké podivení nad „bojem o paragraf 13“ vyjádřili i poslanci Výboru pro zdravotnictví, protože nepochopili, v čem je rozdíl „jednoho kliknutí“ tak zásadní a jak může, podle ČLnK, zásadně omezit čas věnovaný pacientům, když už v současnosti data z dosud ručně (bez kódu) psaných receptů do SW pořizují pro předání pojišťovnám.

Ministerstvo nakonec tlaku komory ustoupilo a příslušný paragraf změnilo. Nově jen uvádí, že recept vystavený v listinné podobě se uchovává v lékárně způsobem stanoveným právním předpisem upravujícím zacházení s léčivy v lékárnách.

Vydávající farmaceut pak na listinném receptu neprodleně vyznačí slovo „Vydáno“, datum a jméno vydávajícího farmaceuta.

Každopádně ministerstvo upravilo pouze tento jeden paragraf a další, které na záznam o listinném receptu odkazují, ve znění vyhlášky ponechalo. Dá se tedy očekávat, že konečná podoba vyhlášky ještě může doznat změn, jak predikoval předseda výboru prof. Vyzula.

Ten zkritizoval ministerstvo nejen za velmi pozdní přípravu vyhlášky, ale rovněž kvitoval s velkou nevolí vyjmutí onoho §13, který je, z jeho pohledu, naprosto zásadní pro fungování lékové historie. Krok vnímá jako ústupek tlaku lékárníků, který musí být do nejdříve legislativně napraven.

Širší souvislosti

Nicméně tento bod je nutné z pohledu lékáren vnímat také v širších budoucích souvislostech. Jak SÚKL, tak ministerstvo počítají s rozšířením možnosti předepsání na jeden e-recept v podstatě neomezeného počtu balení různých léčivých přípravků (dle stávající legislativy je možné na 1 recept předepsat pouze 2).

Z praktického pohledu je toto řešení logické a vítané (pacient bude mít jeden identifikátor). Nicméně uvědomíme-li si souvislost s vykazováním tzv. signálního kódu je zřejmé, že lékárnám se může poměrně výrazně snížit další zdroj příjmů (byť nízký, o jakémkoli navýšení částky 13 Kč se neuvažuje).

Odmítnout tedy v současné chvíli zvažovanou finanční odměnu (byť nízkou, ministerstvo zvažovalo cca 2 Kč za recept) za „jedno kliknutí“ navíc pro odeslání dat, která již beztak nyní lékárníci pořizují pro pojišťovny zdarma, nedává z pohledu provozovatelů lékáren úplně smysl.

(Pozn. redakce: Informace v článku reflektují poslední verzi návrhu vyhlášky před změnou paragrafu 13 viz výše.)

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

apaPODCAST

Podcastový tip

Ing. Mgr. Pavel Vajskebr

Je korupce realitou v čes...

Ing. Mgr. Pavel Vajskebr

Mgr. Michal Hojný

Bude belgický model odměň...

Mgr. Michal Hojný

Kateřina Dittrichová

Student Exchange Programm...

Kateřina Dittrichová

Karolína Veselá

Student Exchange Programm...

Karolína Veselá

Mgr. Stanislav Havlíček

Kauza léčivé přípravky s ...

Mgr. Stanislav Havlíček

Gabriela Valentová

Student Exchange Programm...

Gabriela Valentová

Podcast – speciál

Jaký vývoj očekávají ve f...

Podcast – speciál

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

O lékárenských stojatkách...

Mgr. Ladislava Valášková,...

PharmDr. Marcel Jusko, Ph.D.

Lekárnici nahlas

PharmDr. Marcel Jusko, Ph...

RNDr. Marek Petráš

Očkování proti choleře...

RNDr. Marek Petráš

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.