Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Ing. Daniel Horák

Ing. Daniel Horák: Chceme se v rámci Evropy bavit o problémech, které nás trápí a jak k nim jednotlivé země přistupují

Rozhovor s Ing. Danielem Horákem, předsedou představenstva Evropské federace lékárenských sítí, o 1. Mezinárodní konferenci o budoucnosti poskytování farmaceutické péče, která se konala v Praze.

…lékárenství začíná tady!

apaELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ
V této rubrice naleznete příspěvky týkající se problematiky e-lékárenství, e-Health, mobilních aplikací a využití moderních informačních technologií v sektoru lékárenství, medicíny a zdravotnictví obecně jak v ČR, tak zejména ze světa.
EXKLUZIVNĚ

Maďarsko příští rok přejde do ostrého provozu povinné e-preskripce

Vloženo: 13.09.2018, 05:59 | Čteno: 14690×
FOTO: EESZT

V Maďarsku dále roste podíl plně elektronických receptů. President Maďarské lékárnické komory dr. Hankó Zoltán odmítl, že by v systému panoval chaos a e-recept pochválil jako přínosný. Věří, že do konce roku bude až 85 % všech receptů v plně elektronické podobě.

Komora systém chválí

Ze strany lékařů se v posledních týdnech objevila kritika systému, že je pomalý a zmatečný. Podle presidenta je však chyba v lékařských SW, které umožňují předepsat již neexistující léčivý přípravek, anebo přípravek s nesprávnou úhradou (starý kód úhrady apod.).

Současně si někteří lékaři neuvědomují, že podle zákona mají zatím stále povinnost vystavit k e-receptu i papírovou průvodku. Bez ní např. lékárny nemohou vydat recept jiné osobě, než na kterou je e-recept vydán.

Pozitivně hodnotí, že je systém stále rychlejší a bezpečnější. V tuto chvíli odhaduje míru plně elektronických receptů na úrovni 60-65 %, do konce roku by byl rád, kdyby se navýšila na 80-85 %. Bude totiž ukončen pilotní provoz a od ledna již poběží ostrá verze.

I přesto se počítá i pro příští rok se zachováním papírové průvodky, aby si pacienti na systém zvykli a měli přehled (než se naučí sledovat svou lékovou historii přes webové rozhraní v počítači) o předepsaných léčivých přípravcích.

Ta zůstane zachována i v budoucnu pro specifické situace (mj. pro možnost vyzvednutí receptů jinou osobou, než pro kterou jsou předepsány v případě např. imobilních pacientů).

Mnohaleté plány

Maďarsko má povinný elektronický recept od listopadu 2017. Původně měl být systém zaveden už v roce 2012. Nicméně po výměně provozní společnosti, která měla systém nastavit a zavést do praxe a také změně zavedených jednotných formulářů Národního fondu zdravotního pojištění, které maďarské zdravotnictví používá, došlo ke zdržení a několikerému odkladu.

Projekt z velké části financovala EU a kromě e-preskripce je cílem především umožnit praktickým lékařům nahlížet online do laboratorních výsledků apod.

Úplně poprvé se úvahy o elektronizaci objevily už na přelomu let 2009/2010 v souvislosti s všeobecným plánem reforem zdravotní péče v zemi po předchozí liberální socialistické vládě.

Estonská inspirace

Maďarsko se obdobně jako další země inspirovalo v Estonsku. Výhodou již byl etablovaný a odladěný systém. Estonsko má rovněž v záloze pro případ výpadku proudu či nemožnosti přístupu k centrální databázi call centrum, kde lékárník může po ověření přístupových údajů a jeho kompetence získat příslušná pacientská data či informaci o léčivech, která mají být vydána (tj. obdobné utility, které jsou k dispozici i v ČR).

Plný rozvoj a testování systému proběhlo až od září 2017, kdy se do něj zapojilo 11 nemocnic, 40 lékáren a více než 30 ordinací praktických lékařů. Do spuštění bylo realizováno cca 400 tis. e-receptů. Od 16. prosince 2017 pak funguje po rozsáhlém upgrade i centrální cloud, kde se informace ukládají.

Cloud

V současnosti lékaři e-recepty tisknou stále na papírové formuláře (tzv. průvodka), kde je umístěn kód e-receptu. Ten se načítá z centrálního elektronického zdravotního cloudu (EESZT). Ten byl zřízen za finanční podpory EU Státním konsorciem pro poskytování zdravotní péče, aby využil potenciál eHealth prostřednictvím propojení poskytovatelů zdravotní péče a jednotného pro ně vytvořeného komunikačního prostoru.

Je vybaven nejvyšším stupněm zabezpeční proti kybernetickým rizikům a poskytuje důležité propojení o čerpání zdravotní péče mezi jednotlivými poskytovateli.

Cloud je přístupný prostřednictvím dvou portálů. Občané mají přístup k příslušným službám (základní informace o zdraví, e-recepty, lékařská doporučení, anamnézy, ambulantní vyšetření, ostatní zdravotnická dokumentace ad.). Ke vstupu je vyžadováno vstupní ID a je platné identifikační číslo sociálního zabezpečení.

Odborný portál je pak k dispozici pouze profesionálním uživatelům. Je nutné zadat identifikaci pomocí elektronické identifikační karty. Cílem je, aby lékař používal svůj vlastní informační systém při výměně dat s EESZT. Pokud to není možné – například není v ordinaci – pak portál poskytuje přístup přes webové rozhraní (například e-preskripce, nebo e-platby).

Jakékoli transakce s daty či jen pouhé nahlížení do systému jsou zaznamenávány a vše je dohledatelné. Bezpečnost pacientských dat je dle vlády na prvním místě. E-recept sice může lékaři připravit sestra před návštěvou pacienta v ordinaci (např. u chronických pacientů), nicméně není již možné, aby mu jej vydala, jako se to mnohdy děje i v českých ordinacích.

Do cloudu může e-recept zaregistrovat pouze lékař, čímž má preskripci pacienta plně pod kontrolou a zodpovídá za ni.

Identifikátor či občanka

V lékárně se pacienti prokazují kartou sociálního zabezpečení s identifikačním číslem, anebo předložením předpisu s čárovým kódem. V případě nutnosti objednávky přípravku z receptu obdrží pacient e-recept zpět, nicméně po dobu 48 hodin (popř. i déle) u něj bude příznak „rozpracovaný“. Je to z důvodu, aby si pacient přišel vyzvednout objednaný léčivý přípravek do dané lékárny.

Předpokládalo se, že papírové recepty budou zrušeny od roku 2019 (lékař je pacientovi vytiskne pouze na jeho žádost a budou sloužit jen jako přehled nikoli platný doklad), kdy by měl být k dispozici občanský průkaz s e-podpisem pro identifikaci řady úkonů. Pacient pak získá recept s pomocí platného identifikačního čísla sociálního zabezpečení a ID karty (občanský průkaz), anebo s identifikátorem e-receptu.

Aktuálně bylo rozhodnuto, že papírové průvodky zůstanou ještě celý příští rok.

Papír jen výjimečně

E-recept nemusí vyzvednout pouze ten, pro něhož je určen, ačkoli původní plány s tím počítaly. Po dohodě získá recept kdokoli přijde s identifikátorem. Řešení bylo prosazeno kvůli imobilním pacientům či z důvodu služeb domácí péče apod.

Systém myslí i na opravdu hodně obsolentní řešení a je – byť s určitými problémy – kompatibilní dokonce s operačním systémem Windows XP. Nicméně z důvodu jeho nezabezpečení výrobcem IT odborníci určitě doporučují přechod na novější.

V emergentních či výjimečných situacích (návštěva u pacienta, recept od veterináře) je možné stále vypsat i papírový původní recept, nicméně elektronická preskripce je jinak povinná.

Záznam o transakci s e-receptem se zapisuje online, nicméně systém je připraven i pro případ výpadku internetového připojení. V tom případě pošle celou dávku transakcí po opětovném připojení.

Do systému se od 1. listopadu musely připojit povinně všechny nemocnice, praktičtí lékaři, lékárníci a další poskytovatelé zdravotní péče (celkem cca 10 tis.). Od listopadu je systém povinný pro veřejný zdravotní sektor (primární péče, ambulantní a nemocniční péče) a lékárny. Poskytovatelé privátní péče a záchranná služba mají na připojení do systému ještě rok.

Povinná či preferovaná e-preskripce

Maďarsko je jednou z dalších zemí, kde systém povinné či preferované e-preskripce funguje (mj. v Estonsku, Norsku, Finsku, Švédsku, Belgii, Itálii, na Islandu a v Řecku).

Po odmítavém postoji lékařů se nakonec od roku 2020 povinně zapojí také Polsko, do konce roku musejí být připojeny do projektu P1 (Elektronická platforma pro sběr, analýzu a sdílení digitálních lékařských záznamů) všechny lékárny.

Od ledna 2018 spustilo povinnou e-prekripci také Česko, nicméně celý rok udělil ministr zdravotnictví lékařům výjimku, aby se na systém připravili. Fakticky tak bude povinný od ledna 2019.

Rovněž sousední Slovensko už od ledna zavedlo elektronickou preskripci. Lékaři sice stále vystavují papírovou průvodku, ale musejí provést elektronický záznam o preskripci do systému. Povinná e-preskripce se zvažuje v průběhu příštího roku.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 19 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

apaPODCAST

Podcastový tip

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Specializace studia farma...

Doc. PharmDr. Tomáš Šimůn...

Živá reportáž z akce

5. Noc muzeí v Českém far...

Živá reportáž z akce

Helena Vaňkátová

Student Exchange Programm...

Helena Vaňkátová

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Nový přírůstek v expozici...

Mgr. Ladislava Valášková,...

Mgr. Stanislav Havlíček

Jednotné doplatky - reali...

Mgr. Stanislav Havlíček

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Nepovinné členství vytvář...

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Michaela Virágová

Filmový klub USF

Michaela Virágová

Mgr. Stanislav Havlíček

Centrální úložiště - tich...

Mgr. Stanislav Havlíček

PharmDr. Ján Valjan

Poltarská kauza, přechod ...

PharmDr. Ján Valjan

Prof. PharmDr. Ing. Milan Lázníček, CSc.

Tématický týden - 40. výr...

Prof. PharmDr. Ing. Milan...ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.