Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaNEJNOVĚJŠÍ LÉKÁRENSKÝ PODCAST
Ing. Daniel Horák

Ing. Daniel Horák: Chceme se v rámci Evropy bavit o problémech, které nás trápí a jak k nim jednotlivé země přistupují

Rozhovor s Ing. Danielem Horákem, předsedou představenstva Evropské federace lékárenských sítí, o 1. Mezinárodní konferenci o budoucnosti poskytování farmaceutické péče, která se konala v Praze.

…pro ty, kteří na informace nechtějí čekat!

apaELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ
V této rubrice naleznete příspěvky týkající se problematiky e-lékárenství, e-Health, mobilních aplikací a využití moderních informačních technologií v sektoru lékárenství, medicíny a zdravotnictví obecně jak v ČR, tak zejména ze světa.
EXKLUZIVNĚ

Slovenský systém e-preskripce pomůže lékárníkům eliminovat chybné recepty

Vloženo: 09.10.2018, 05:43 | Čteno: 13007×
FOTO: APATYKÁŘ®

Jak zjistil portál APATYKÁŘ®, slovenská zdravotní pojišťovna Dôvera je další, která po Všeobecné zdravotní pojišťovně spustila od 1. října v rámci projektu eHealth modul e-receptu, kontroly preskripčních a dispenzačních záznamů. Pojišťovny připravily tyto kontroly v součinnosti s Národním centrem zdravotnických informací a jejich cílem je snížit chybovost při preskripci a dispenzaci.

Kontrola u lékaře

Pokud bude lékař používat správnou verzi SW, nebude moci předepsat recept, dokud neodstraní případnou chybu. To sníží zátěž lékárníků a mělo by tak dojít k výraznému snížení počtu receptů odmítnutých pojišťovnami.

Lékárenská kontrola pak zabezpečí, že lékárna nebude vykazovat úhradu pojišťovně v případě, že si má pacient vydaný léčivý přípravek platit v plné výši.

Při ukládání preskripčního záznamu (faktická preskripce lékařem) se provádí řada kontrol. Není např. možná preskripce neatestovanými lékaři (kontrola kódu odbornosti předepisujícího lékaře), na odděleních ústavní péči kromě individuálně zhotovovaných ortopedicko-protetických pomůcek a případů, kdy si hradí pacient předepsané přípravky sám a provádí se též kontrola odbornosti předepisujícího/doporučujícího lékaře při předpisu léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a dietetických potravin s preskripčních omezením (výjimkou jsou případy, kdy si je pacient hradí sám).

Dále probíhá kontrola, zda má ambulance předepisujícího/doporučujícího lékaře smlouvu s pojišťovnou, kontrola povinných náležitostí při generické preskripci (tj. uvedení ATC skupiny a doplňku ATC) a kontrola povinného příznaku „Produkt na výjimku u léčivých přípravků, zdravotnických prostředcích a dietetických potravinách, jejichž předpis podle příslušných kategorizačních seznamů podléhá předchozímu souhlasu zdravotní pojišťovny.

Díky této kontrole získá lékárna potřebné informace o výjimce elektronicky, ovšem pouze v případě, že používá správnou verzi SW.

Kontrola v lékárně

Při ukládání dispenzačního záznamu (fakticky výdej v lékárně) pak probíhá kontrola nulové úhrady zdravotní pojišťovnou při výdeji léčivých přípravků, zdravotnických prostředků či dietetických potravin, které byly předepsány na žádost pacienta, kontrola nulové úhrady zdravotní pojišťovnou při výdeji léčivých přípravků, zdravotnických prostředků či dietetických potravin pro dlužníka bez nároku na úhradu odkladné péče, pokud nejde o neodkladnou zdravotní péči a kontrola shodnosti data předpisu v preskripčním i dispenzačním záznamu.

Kromě těchto kontrol na vstupu při ukládání preskripčního a dispenzačního záznamu bude i nadále provádět kontroly zaměřené na správnost výdeje a vykazování poskytnuté lékárenské péče.

Zapínání a vypínání kontrol je v režii zdravotních pojišťoven. Všeobecná zdravotní pojišťovna spustila většinu funkcí už od 15. září 2018 a poslední spustí 15. října, Dôvera od ledna 2019 a ZP Union již část spustila od října a zbytek od ledna 2019.

Tuto informaci přinesl exkluzivně portál APATYKÁŘ®, jediné české zpravodajské médium orientující se více než 19 let čistě na oblast farmacie a lékárenství a základní zdroj informací pro práci profesionálů v oblasti farmacie.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®
apaPODCAST

Podcastový tip

Piotr Bohater

Current situation on the ...

Piotr Bohater

Mgr. Veronika Hrabcová

Norské lékárenství 2. – v...

Mgr. Veronika Hrabcová

Mgr. Alena Petříková

Je dobrá zkušenost být so...

Mgr. Alena Petříková

PharmDr. Ján Valjan

Poplatky za Rp. na Sloven...

PharmDr. Ján Valjan

Mgr. Stanislav Havlíček

Centrální úložiště - tich...

Mgr. Stanislav Havlíček

RNDr. Marek Petráš

Očkování proti japonské e...

RNDr. Marek Petráš

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Vánoční trhy a ukončení s...

Mgr. Ladislava Valášková,...

Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.

Tématický týden - 40. výr...

Prof. MUDr. Jaroslav Drša...

Mgr. Filip Vrubel

Zásilkový obchod s Rx léč...

Mgr. Filip Vrubel

PharmDr. Marie Loučková, Bc. Alena Šindelářová

Podceňovaná specializace ...

PharmDr. Marie Loučková, ...ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999/2000-2019, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.