Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.: Potřebujeme hodně dobrých studentů a věřím, že se to díky propagaci, kterou na portálu Apatykář máme podaří

Exkluzivní rozhovor k 50. výročí založení Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy s jejím děkanem prof. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.D.

…lékárenství začíná tady!

apaELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ
V této rubrice naleznete příspěvky týkající se problematiky e-lékárenství, e-Health, mobilních aplikací a využití moderních informačních technologií v sektoru lékárenství, medicíny a zdravotnictví obecně jak v ČR, tak zejména ze světa.

Nositelný náramek umožňuje spolehlivě detekovat epileptické záchvaty

Vloženo: 24.05.2019, 05:34 | Čteno: 13030×
Foto: LivAssured

Asi třetina pacientů s epilepsií má zvýšené riziko úmrtnosti, protože na léčbu nereagují. Nejčastější příčinou úmrtí u této skupiny je náhlá neočekávaná smrt při epilepsii (SUDEP). Nizozemští vědci nyní vyvinuli speciální high-tech náramek na paži NightWatch, který spolehlivě upozorňuje ošetřovatele na závažné noční epileptické záchvaty.

Spolehlivá detekce záchvatů

To nejenže minimalizuje riziko SUDEP, ale také významně uvolní zátěž příbuzným a ošetřujícímu personálu. Vysoká spolehlivost NightWatch byla prokázána ve vědecké studii.

Údaje ze studie ukazují, že noční epileptické záchvaty zvyšují riziko SUDEP. Ve většině případů se SUDEP vyskytuje po tonicko-klonických záchvatech, které zažívají pacienti v noci v posteli. Aby se předešlo náhlým nočním úmrtím, je nutná trvale spolehlivá detekce záchvatů, která včas upozorní ošetřovatele pacientů s epilepsií.

Aby se minimalizovalo riziko SUDEP, vyvinulo konsorcium holandských vědců právě NightWatch. Jedná se o speciální náramek, který se nosí na horní části paže během spánku.

Sleduje srdeční frekvenci a zrychlení pohybů těla u pacientů s epilepsií, přitom zaznamenává vysokou přesnost pohybových vzorců stejně jako výkyvy tepové frekvence. Speciální algoritmus následně vyhodnocuje, zda shromážděná data ukazují těžký epileptický záchvat.

NightWatch spouští alarm nejen v tonicko-klonických, ale také v klinicky relevantních tonických, hyperkinetických a sériích myoklonických záchvatů. V těchto případech je vysílán bezdrátově signál do přidružené základnové stanice, takže mohou být včas upozorněni ošetřovatelé v jiné místnosti a provést nezbytné lékařské postupy.

Podle vědců je u epileptických pacientů celoživotní riziko úmrtí při záchvatu až 20 %. Odhadují, že NightWatch toto číslo sníží o dvě třetiny, ale také v závislosti na tom, jak rychle a vhodně ošetřovatelé na alarm reagují.

Klinicky prokázaná specificita

Spolehlivost NightWatch byla hodnocena v prospektivní multicentrické kohortové studii. Účastnilo se jí 28 pacientů s mentální retardací, kteří v minulosti každý měsíc utrpěli více než jeden závažný epileptický záchvat za měsíc.

Bylo pozorováno celkem 1826 nocí, ve kterých se vyskytlo 809 závažných záchvatů. V průměru náramek NightWatch identifikoval 85 % klinicky relevantních záchvatů na pacienta – v kontrolní skupině s použitím běžného lůžkového senzoru to bylo pouze 21 %.

U tonicko-klonických záchvatů to bylo dokonce 96 %. Ve srovnání s kontrolní skupinou byly u NightWatch falešně negativní alarmy spouštěny méně často (falešně negativní hodnota alarmu: 0,04 vs. 0,28).

Uvolnění pro pečovatele a rodinné příslušníky

V rámci studie byly také provedeny s 33 ošetřovateli pacientů zařazených ve studii v doprovodném dotazníku rozhovory o tom, jak vnímali dohled nad nemocnými pomocí NightWatch. Odpovědi ukazují, že je snadno použitelný, včas upozorňuje na klinicky relevantní záchvaty a poskytuje pečovatelům více míru a svobody.

NightWatch mohou používat děti od 4 let i dospělí. Je vhodný pro použití v klinikách a pečovatelských domech i v soukromém prostředí.

Pozadí spolupráce

NightWatch je výsledkem dlouholeté spolupráce mezi Univerzitní nemocnicí Utrecht, nizozemskými centry pro epilepsii SEIN a Kempenhaeghe a technickou Universität Eindhoven. Tyto instituce zřídily v roce 2011 konsorcium Tele-Epilepsy Consortium, jehož cílem je vyvinout spolehlivý varovný systém pro klinicky relevantní epileptické záchvaty.

V roce 2013 byla založena společnost LivAssured, jejímž cílem je přinést výslednou technologii ve formě NightWatch na trh.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

TÉMATICKÝ OKRUH:

apaPODCAST

Podcastový tip

Andreja Čufar

Current situation on the ...

Andreja Čufar

PharmDr. Ján Valjan

Rozhodnutí Evropského sou...

PharmDr. Ján Valjan

Živý záznam akce

14. Ples farmaceutů

Živý záznam akce

Ing. Jiří Pirner

Tématický týden - 40. výr...

Ing. Jiří Pirner

Ing. Jarmila Pirnerová

Tématický týden - 40. výr...

Ing. Jarmila Pirnerová

Doc. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

Tématický týden - 40. výr...

Doc. RNDr. Lubomír Opleta...

PharmDr. Ondrej Sukeľ

25 let Slovenské lékárnic...

PharmDr. Ondrej Sukeľ

Dr. Emil Zörner

Boj proti farmakorupci, g...

Dr. Emil Zörner

Mgr. Kornélia Chrapková

Práce lékárníka ve Velké ...

Mgr. Kornélia Chrapková

Helena Vaňkátová

Student Exchange Programm...

Helena Vaňkátová

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.