Klávesové zkratky na tomto webu – rozšířené Na obsah stránky

» ARTIST PAGE on iTunes

apaPODCASTOVÝ TIP
Mgr. Jakub Dvořáček, MHA

Mgr. Jakub Dvořáček, MHA: Systém ověřování léčiv může mít pro lékárny i poměrně zajímavý finanční přínos

První část rozhovoru s výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Mgr. Jakubem Dvořáčkem, MHA mj. o spuštění systému online ověřování léčiv, řešení dostupnosti léčiv pro pacienty či úhradových soutěžích.

…lékárenství začíná tady!

apaELEKTRONICKÉ LÉKÁRENSTVÍ
V této rubrice naleznete příspěvky týkající se problematiky e-lékárenství, e-Health, mobilních aplikací a využití moderních informačních technologií v sektoru lékárenství, medicíny a zdravotnictví obecně jak v ČR, tak zejména ze světa.

Od ledna v Maďarsku povinný elektronický záznam o výdeji

Vloženo: 11.12.2019, 05:56 | Čteno: 15524×
FOTO: PharmDr. Martin Dočkal

Od 1. ledna 2020 nabude v Maďarsku účinnost zákonné ustanovení, které stanovuje výhradně elektronický výdej receptů. Tj. každý výdej musí být v centrálním systému zdigitalizován. Maďarská asociace řetězcových lékáren proto navrhuje, aby bylo současně zrušeno vedení a archivace papírových receptů.

Stávající situace

Jak konstatuje asociace, změna byla známa již dva roky, takže lékárníci měli dostatek času se na ni připravit. Podle stávajícího nařízení vlády o provozu, činnostech a registraci lékáren vedou lékárny záznamy o léčivých přípravcích vydávaných na lékařský předpis.

Tento úkol byl nejprve pro lékárny stanoven od 1. ledna 2011 a po osmi měsících byl zrušen. Poté, 1. února 2015, byla tato povinnost znovu zavedena s cílem zlepšit užívání léčivých přípravků a bezpečnost pacientů.

Podle současných ustanovení musejí papírové záznamy obsahovat název vydaného léčivého přípravku, datum vydání, číslo dokladu ověřujícího toho, komu byl recept vydán, v případě lékaře pak jeho licenci nebo razítko s požadovanými údaji (např. číslo smlouvy s pojišťovnou apod.) a podpis vydávajícího a příjemce.

Tento registr lze vést pouze v papírové formě a po intervencích lékárníků byla alespoň zrušena povinnost, aby tento záznam byl ověřen vedoucím lékárníkem.

Změna od ledna 2020

Spolu s mnoha novinkami došlo v listopadu 2017 v souvislosti se spuštěním centrálního elektronického zdravotního úložiště (EESZT), ze kterého se načítá kód elektronického receptu, také k legislativní změně, která mj. stanoví nový záznam o výdej léčivých přípravků na předpis.

Podle ní musí zaměstnanec lékárny od 1. ledna 2020 v systému EESZT elektronicky zaznamenat údaje o vydaných přípravcích při výdeji na recept (včetně veterinárních).

Do systému se zaznamenává název, síla, obchodní název a množství vydaného léčivého přípravku, registrační číslo lékaře nebo lékárníka, registrační číslo komory veterinárního lékaře nebo, není-li uvedeno, číslo diplomu.

Jméno vydávajícího lékárníka se zaznamená automaticky, protože uživatel odpovědný za zadávání údajů je registrován automaticky.

Nařízení z konce roku 2017 přitom nově zavedlo povinný elektronický záznam (elektronická registrace léčivých přípravků vydávaných pouze na předpis, tzv. digitalizace receptu), nicméně původní vyhláška o předepisování a výdeji léčiv zůstala beze změny. Tj. nestanovuje zrušení papírových záznamů.

Elektronické a papírové záznamy současně

Kvůli tomu, že zákonodárci na toto zesouladění zapomněli, budou muset lékárny od 1. ledna 2020 podle ustanovení těchto dvou samostatných předpisů vést dva oddělené registry. Jednak papírové a souběžně s nimi ještě elektronické.

Maďarská asociace řetězcových lékáren proto podporuje zrušení papírové evidence. Souhlasí s potřebou uchovávat záznamy o výdejích léčivých přípravků na předpis, považuje však za zbytečné uchovávat oba záznamy, tj. jak elektronický tak papírový současně.

Vzhledem k tomu, že jsou elektronické záznamy mnohem jednodušší a pohodlnější na správu a zároveň je možné je přesně a lépe ověřit než papírové, navrhuje, aby od 1. ledna 2020 lékárny uchovávaly pouze elektronické záznamy.

Za tímto účelem předložila Státnímu sekretariátu pro zdraví návrh na úplné zrušení ustanovení o vedení papírových záznamů v nařízení vlády z roku 2007.

Tímto krokem chce lékárníkům, kteří jsou už tak zatíženi významnou administrativou, ušetřit spoustu zbytečné práce a ti by se tak mohli více věnovat pacientům.

Autor:
PharmDr. Martin Dočkal | APATYKÁŘ®

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY A PODCASTY:

apaPODCAST

Podcastový tip

Helena Vanžurová

Studenti se představují.....

Helena Vanžurová

PharmDr. Lubomír Chudoba

Reakce na akvizici Lékáre...

PharmDr. Lubomír Chudoba

PharmDr. Zdeněk Blahuta

Dozorové aktivity SÚKL cí...

PharmDr. Zdeněk Blahuta

David Čechlovský

Student Exchange Programm...

David Čechlovský

PharmDr. Lubomír Chudoba

Možnosti rozvinutí a využ...

PharmDr. Lubomír Chudoba

Veronika Sochová

Aktivity českých studentů...

Veronika Sochová

PharmDr. Stanislav Havlíček

ČR je v roce 2011 vícep...

PharmDr. Stanislav Havlíč...

Jan Röder

Spolek českých studentů f...

Jan Röder

Doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc.

Prof. RNDr. PhMr. Vladimí...

Doc. RNDr. PhMr. Václav R...

Mgr. Filip Vrubel

Připravované změny v elek...

Mgr. Filip Vrubel

ISSN 1214-0252 | Copyright © 1999-2020, PharmDr. Martin Dočkal | Apatykář® je registrovaná ochranná známka
APATYKÁŘ® je součástí skupiny APATYKÁŘ®.net. Žádná část těchto stránek nesmí být nijak použita bez výslovného souhlasu autora!
Prohlášení vydavatele, cookies | Přístupný web | Mobilní verze | Pomoc a nápověda | W3C-HTML 4.01, W3C-CSS, FEEDValidator, W3C-WAI - AAA, Cynthia Tested
Tyto internetové stránky odpovídají normě HONcode pro důvěryhodné zdravotnické informace.